Goed-beter-best scan

Maak een afspraak

Goed-beter-best scan

In overleg loop ik een aantal dagdelen mee om een indruk te krijgen van de werkwijze en aanpak. Op basis hiervan wordt de goed-beter-best scan® opgesteld en deze analyse kan zowel intern als extern worden ingezet voor follow up. Dit kan zowel op project- als organisatieniveau.

  • Goed – bevestigd wordt wat al goed gaat

  • Beter – quick wins en reële verbetervoorstellen op de korte termijn

  • Best – suggesties voor de (middel)lange termijn

Training Visueel Teamwork Bouw Beter

ProjectKwaliteitsPlan

Samen met uw team en partners werken we een ProjectKwaliteitsPlan uit waarin is opgenomen:

  • Relevante risico’s en beheersmaatregelen

  • Nulmeting

  • Keuringsplan | Audits en inspecties

Bouw Beter Duurzaam

Wilt u als professionele opdrachtgever uw bouwwerk verduurzamen? Dan bieden wij u een praktisch advies op maat aan.

  • Relevante risico’s en beheersmaatregelen

  • Nulmeting

  • Keuringsplan | Audits en inspecties

Ecologisch groen huis dat verduurzaamd is.