Bewijs je bouwkwaliteit

2018-05-29T10:29:10+02:00

Project kwaliteitsborging

Bewijs je bouwkwaliteit

Voor 14 woningen en 68 appartementen aan de Karel de Grotelaan te Eindhoven is op basis van BRL 5019 én BRL 5006 aangetoond dat wordt voldaan aan alle eisen. Zo gaat het straks bij alle eengezinswoningen als de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen realiteit wordt. We delen graag onze ervaringen die bij deze pilot zijn opgedaan.

Wilt u meer lezen? Download dan het artikel in .pdf-formaat.

Download artikel: Project kwaliteitsborging – Bewijs je bouwkwaliteit

Realiseren van blijvende kwaliteit

2018-05-29T10:29:27+02:00

Ketenintegratie

Realiseren van blijvende kwaliteit

In Zaanstad wordt in opdracht van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) en het Rijkvastgoedbedrijf (RVB) een nieuwe gevangenis gebouwd. Er is sprake van een DBFMO-contract: Ballast Nedam is tot 25 jaar na oplevering verantwoordelijk voor de kwaliteit. Vanuit de Publiek Private Samenwerking (PPS) is een systeemgerichte contractbeheersing afgesproken: juist daarom is ingestoken op het realiseren van blijvende kwaliteit. Ontwerpkeuzes zijn hierop afgestemd en het hele kwaliteitsregime is hierop ingericht. Momenteel is de afbouw in volle gang. Welke ervaringen zijn met dit systeem opgedaan?

Wilt u meer lezen? Download dan het artikel in .pdf-formaat.

Download artikel: Realiseren van blijvende kwaliteit

Kwaliteitsborgers voor het voetlicht

2018-05-29T10:30:00+02:00

Kwaliteitsborgers voor het voetlicht

Nieuw paar ogen op de bouwplaats

Met de komst van de Wet private kwaliteitsborging staat er ook een nieuwe beroepsgroep op in de bouw- sector: de kwaliteitsborger. Een nieuw paar ogen dat meekijkt met het werk van de bouwer. Aannemer sprak er drie over hun manier van werken, ervaringen tot dusver en verwachtingen.

Wilt u meer lezen? Download dan het artikel in .pdf-formaat.

Download artikel ‘Kwaliteitsborgers voor het voetlicht’
Ga naar de bovenkant